О нама

Удружење за помоћ МНРО Звездара је удружење грађана основано 1977. год. као добровољна, хуманитарна, невладина, непрофитна, друштвена организација у којој се ради оствариваља заједничких и општих циљева и задатака, добровољно и равноправно удружују сви који желе да помогну и унапреде статус особа ометених у развоју.

За овај процес су се активирали  родитељи, удружени и решени да се  боре за права своје деце кроз активности,  које понуђеним социјалним услугама и облицима заштите имају за циљ унапређење постојећих услуга у систему социјалне заштите особа ометених у развоју, рома, особа под старатељском заштитом и њихових породица.

Историјат

Дуги низ година све активности Друштва биле су усмерене на рад са МНР особама које су похађале специјалну школу. 1998.год. направљен је преокрет у раду, први смо покренули разне активности намењене већем броју корисника, члановима њихових породица и за волонтере. Започели смо рад у виду ваншколских поподневних радионица.  Циљ је био да се поред школске деце  у рад Друштва укључе и особе које су завршиле неко основно образовање, па тако и они који уопште нису могли да похађају школу. Започета је помоћ породицама,  едукацијом кроз индивидуалне и групне радионице које су водили стручњаци типа дефектолога, психолога, педагога, неуропсихијатра, психо-терапеута, логопеда, физијатра, социјалног радника и многих других струка.

Међународна организација „Save the Children“  подржала је наш програм за едукацију родитеља и стручњака и међу првима смо организовали услугу психо- социјална подршка породицама.

На основу стеченог искуства и знања, увидели смо да је за наше кориснике који нису  обухваћени неким организованим видом дневног збрињавања (мали капацитет у Граду) потребно да организујемо Дневни боравак. Са психологом проф. Хрњицом испитали смо потребе родитеља и направили идејни пројекат дневног боравка на Звездари. То је био први Дневни боравак у организацији невладиног сектора.

Подржавани смо од стране Министарства за рад и социјалну политику и Секретаријата за социјалну заштиту града Београда.

Помогли су нам кроз добру сарадњу организације Хлеб живота, IFCC, UNHCER, IOCC, Финска амбасадом, Амбасада краљевине Норвешке, Општина Звездара, Градска Скупштина и многи појединци и институцијама које су били релевантни за рад са нашом децом као што су: Проф. Андрејевић, проф.Сека Славнић, психолог Јадранка Новак, неуропсихијатри др. Јелица Ерцег и др. Кристина Миодраг и сви други који су директно били укључени у рад са нашим корисницима.

 

[custom-facebook-feed]

Пријатељи Удружења

Facebook
[custom-facebook-feed]