Остале дневне и викенд активности

Дневне животне вештине (област самопослуживања)

Циљ: Овладавање вештинама свакодневног живота што ће допринети већој самосталности, здрављу и безбедности особе. Свакодневним ангажовањем учиће и стварати навике да брину о себи и својим стварима како би њиховим савладавањем побољшали квалитет живота и омогућили задовољење потреба кроз рад на:

брига о себи: лична хигијена,одевање, обување, уредност.

брига о исхрани: куповина и припрема оброка.

брига о хигијени: прање судова, одржавање хигијене у простору и ван простора.

домаћинство: обука и спремање оброка, сређивање простора, одржавање дворишта, сналажење и вођење бриге о домаћинству, вођење домаћинства, коришћење основних апарата и алата …

Едукативно креативне радионице

Ликовна култура ­ упознаваће се са различитим материјалима и техникама, што ће их усмеравати на опажање предмета, њихових облика кроз цртање, бојење, мозаик, вајарство и уводити у самосталност, истрајност, уредност у раду и доживљавању радости у слободном ликовном изражавању.

Музичка култура­ развијаће се интересовање за музику, осећај за ритам, основе за развој слуха слушањем музике, учењем песама и кроз ритмичке игре и плес.

Глума­ рад на покрету, развијању моторике и памћењу текста, учешће у колективном раду (представе)

Вајарске радионице, рада са глином, пластелином: израда куглица за накит, обликовање разних облика и израда употребних предмета

Декупаж – обука и рад са салветама на различитим материјалима и предметима

Кројење, ручно шивење, вез и обука за машинско шивење

Обука за рад на компјутеру, употреба фотоапарата, израда слика,…

ше и др.

Језик, говор и комуникација

Оспособљавање за функционалну, јасну и социјално одговарајућу комуникацију.

Развој разумевења и продукције говора, уклањање или ублажавање говорних тешкоћа, богаћење речника и разумевање појмова на нивоу искуства, успостављање алтернативних и аугментативних облика комуникације са особама које се не изражавају вербално или овај начин изражавања користе у врло ограниченој мери, успостављање прагматски одговарајуће комуникације у различитим социјалним ситуацијама.

Рад на развијању говорних и језичких потенцијијала, отклањању говорнх поремећаја који отежавају комуникацију и неповољно утичу на емоционални и социјални развој.

Вежбе за богаћење речника кроз приче и подстицај говора радом у групи

Вежбе на бољем усменом, писменом изражавању и читању уз препричавање

Психолошке радионице

Рад на јачању личности – самоспознаја кроз вежбе чулног опажања, формирању слике шеме тела, опажању тела у простору

Рад на емоционалном прилагођавању у новој средини и у новим условима

Рад на међусобној комуникацији са свим учесницима пројекта

Тимско функционисање – уклапање у групно функционисање

Личне, социјалне вештине

Овладавање социјалним вештинама које ће допринети расту самопоштовања и самопоуздања, као и бољој прихваћености особе.

Задаци: развој самопоуздања и препознавање сопствене вредности, усвајање социјално одговорног понашања и способности одржавања добрих међуљудских односа, развој назависности и спсобности доношења одлука. Развијање особина неопходних за живот у групи, способност одлучивања у једноставним животним ситуацијама, ради се на што самосталнијем и одговорнијем обављању лакших задатака и обавеза , усвајању правила учтивног понашања и што адекватнијем понашању у друштвеној средини.

Викенд центар

Викенд центар одржавамо једном месечно (зависно од потребе и више пута), 5-6 МНР особе са једним асистентом и једним волонтером.

Сврха: постојање услуге, значај породици да може да остави свог члана на сигурном, значај да је започета припрема МНР особа за живот ван породице, спремност да се постигне добра припремљеност МНР особе за становање уз подршку, сигурност породици да њен члан неће бити смештен у институцију затвореног типа.   Викенд центар је нови вид услуге (ноћење, изласци и радно ангажовање) као помоћ породици МНР особе да у ургентним ситуацијама има где да збрине свог члана, а уједно и припрема саме МНР особе на живот ван круга своје породице. Циљ програма је да особе са сметњама у развоју припреми за самосталан живот кроз иновативне програме, да кроз семинаре и радионице едукује како особље тако и родитеље, па тиме извршити директан утицај на њихову будућност. Крајњи циљ је да МНРО што боље припремимо за самосталан  живот и да после добре припреме са првом групом корисника започнемо пројекат „Становање уз подршку“.

Зашто је радно ангажовање важно?

Дневни боравак Звездара налази се у ул.Крфска 7а, ради радним даном од 08 – 16 часова. Капацитет је 15 корисника. Основни методски приступи рада у Дневном боравку „Звездара“ су радионице и индивидуализовани облик рада кроз активности где се особе са сметњама у развоју свакодневно ангажују и самопотврђују, испољавајући своју личност са свим својим потенцијалима и расположивим способностима кроз следеће области које су утврђене планом и програмом:

Facebook
[custom-facebook-feed]